Vrba Rokytnice-Slavičín
Menu Aktuality O nás Trénink Chov Prodej Fotogalerie Kontakty
Obrázek náhodný obrázek

HISTORIE a SOUČASNOSTIng. Pavel Vrba je soukromě hospodařící ekologický zemědělec.

Naše farma se nachází v krásné, čisté krajině CHKO Bílé Karpaty, v katastru menší vesnice Rokytnici u Slavičína. Tato obec leží ve Zlínském okrese (jihovýchodní Morava), blízko hranic se Slovenskem.

V současné době hospodaříme na více než 200ha zemědělské půdy. Z velké části se jedná o trvalé travní porosty, minimum tvoří orná půda a ovocné sady.  Hlavní náplní jeho činnosti je chov masného skotu (základní stádo čítá cca 50 kusů) a údržba krajiny. Mimo skot chováme také malé stádo ovcí.
K 1. 9. 2013 vlastníme 16 anglických plnokrevníků, z čehož čtyři jsou chovné klisny. Dále je u nás ustájeno a trénováno pět plnokrevníků patřících cizímu majiteli.

Pavel Vrba se o koně celkově zajímal od dětského věku a v době vysokoškolských studií se začal intenzivně zajímat o anglické plnokrevníky a dostihy. Aktivně se do chovu a tréninku anglického plnokrevníka zapojil kolem roku 1993.
V této době ještě hlavní náplň jeho zemědělské činnosti tvořil (mimo ekologickou údržbu krajiny), chov krav s tržní produkcí mléka a shodou náhod se k němu dostalo šest klisen anglického plnokrevníka, převážně motěšického chovu.
Konkrétně se jednalo o chovné klisny: TAMMY (Mys), BEA (Mys), ALINA (Lugansk) a ALINEA (Vilnius) a mladé kobylky do dostihů: IMPOSANTA (Patcher) a ALFA I OMEGA (Dunsany).
Spolupráce s Motěšickým hřebčínem pokračovala i nadále, když z něj byly později zakoupeny TAMOA (Muscatite) a ČIPKA (Mys). Od dalšího významného chovatele p. ing. M. Ševčíka byla zakoupena CALAMITY JANE (Sectori) a jeho prostřednictvím překážkář LINIMENT (Mys).
V r. 1996 přišla od chovatele p. Vandy z Doubrav roční POLYNÉSIA (Lincoln), později nešťastně vyměněná za další Lincolnovu dceru BASILEI (Lincoln). (Zde se jen pokusím o stručné objasnění – Polynésii veterináři diagnostikovali ve dvou letech neléčitelné krvácení do plic, neslučitelné s dostihovým provozem. Proto jsme ji vyměnili za Basilei. Zatímco Basilei se z důvodu své psychické lability na dráze nikde neobjevila, s Polynésiou zkusili po půl roce znovu trénovat a po počátečních neúspěších se vypracovala až do špičky ročníku a zvítězila v klasickém dostihu. Poté se navíc stala i dobrou chovnou matkou… I takové příběhy přináší chov plnokrevníků..)

Prvními vlastními odchovanci byli totiž v roce 1994 narozená BÁÁ (Jolly Groom), pozdější pětinásobná vítězka ve Velké Chuchli, včetně jedničkového Gomba handicapu a v roce 1995 narozená TAMALIREGA (Lincoln), která s náskokem třídy zvítězila v klasické Jarní ceně klisen (L), získala páté místo v OAKS a vynikající sedmé místo v Českém Derby (Gd-3). I v roce 1996 se nám narodila výjimečná klisna – IZY (Lincoln). Ta dokázala zadrženě zvítězit ve Slušovském Oaks(NL) a v dalších dostizích elitní kategorie se umístila. To vše jsou úspěchy, o které mnozí majitelé a chovatelé usilují celý život.

Počet koní se pak neustále navyšoval, a to jak díky produkci vlastního chovu, tak i pořízením koní od jiných chovatelů (zejména díky barterovým obchodům s p. Vandou, který za seno platil koňmi, jejichž výkonnost se však později ukázala být velmi slabá…).

Filozofie prvních let byla provádět pouze negativní selekci, tedy prodávat pouze koně, kteří již ukončili dostihovou kariéru nebo neprokazovali dostatečnou výkonnost na dráze, či díky zdravotním problémům, zranění, se nemohli dostihového provozu účastnit. Tuto strategii jsme ale byli v roce 2002 kvůli nepříznivé finanční situaci nuceni přehodnotit a začali jsme nabízet k prodeji naše odchovance, jak ve věku ročka, tak i ty starší, s perspektivou úspěchu, či již úspěšné v dostizích.

V letech 2002-2003 tak stáj  opustili též tři naši nadějní odchovanci - IMPOSANT SHARP (Sharp End), IMPOSANT RULES (House Rules), BUMBA (Najoom) a IRODRIGO (Bin Shaddad).  Odvrácenou stranou věci je samozřejmě to, že ne vždy se koník dostal  do úplně optimálních podmínek…

Tato změna strategie tak měla za následek i to, že jsme přestali sledovat úspěchy a neúspěchy našich odchovanců zároveň z pozice majitele a trenéra, ale i pouze z pozice chovatele.

Největší radost nám od té doby jako chovatelům, majitelům i trenérům zatím přinesli IMPOSANT BIN (Bin Shaddad), IMPOSANT SHADDAD (Bin Shaddad), TAMMYBIN (Bin Shaddad, IRENKA (House Rules),  IZBY (Secret ´n Classy) a ČÁRIRAY (Ray of Light).


Pouze z pozice chovatele jsme pak vnímali úspěchy IMPOSANT SHARPA, IMPOSANT RULESE, TAMMYBINA (Bin Shaddad), TESIOVA (Mill Pond), IMÁGA (Magnus), TAMMY'N CLASSYHO (Secret´n Classy), TAMMYRAYE (Ray of Light), později  ČÁRIRAY E a dalších…V sezóně 2011 a 2012 byl naším nejúspěšnějším odchovancem ČÁRIRAY (Ray of Light). Ten v naší péči dokázal pětkrát zvítězit na rovině, poté byl dobře prodán, přešel na překážky a stal se Šampionem na proutěných překážkách!!

Od konce roku 2011 máme ve stáji také koně cizích majitelů. Nejprve se jednalo pouze o mladá hříbata na odchov, nyní i pět cizích koníků připravujeme na dostihy.


< zpět | nahoru^ | mapa webu
© DZOLO 2006